Privacy  Statement

Omdat wij gegevensbescherming en uw privacy enorm belangrijk vinden, hebben wij dit privacy statement opgesteld. Hierin beschrijven we hoe we omgaan met uw gegevens. Onze privacy reglement is aangepast op de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt.
Als bezoeker kunt u uw rechten en plichten lezen in het Privacy Reglement R&M Ventilatietechniek V.O.F

Welke gegevens verzamelen we?

Afhandelen aanvraag via het contactformulier
Bij het indienen van een klacht via ons contactformulier vragen we je om persoonsgegevens (naam en e-mailadres) in te vullen. We hebben dit nodig om contact met je op te nemen over de aanvraag.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Gegevens over klikgedrag kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Dit doen we om het gebruik van onze website te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker. Meer informatie over cookies:

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Nadat u een formulier op onze website heeft ingevuld worden de gegevens 1 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. R&M Ventilatietechniek V.O.F zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Je mailgegevens bewaren we ook 1 jaar om jou service te kunnen bieden of contact te kunnen hebben over gesprekken die al eerder zijn gevoerd. Dit is in zowel jouw als ons belang.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u ons verzoeken deze te wijzigen. Ook kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rmventilatietechniek.nl. We zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging
R&M Ventilatietechniek V.O.F neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@rmventilatietechniek.nl.